Bustard, Rüppell's

Latin name: Eupodotis rueppellii
Photographer: Joanna
Country: Namibia
Location: Etosha
Eupodotis rueppelii
Map: